Goed voor de economie

"Economie; wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en distributie van schaarse goederen en diensten." Aldus Wikipedia.

Vouw een hartje van geld
Schaarste.
Aha. Is dat wat er momenteel misgaat met de economie? Goederen en diensten zijn niet meer schaars: 
  • Een massaal geproduceerd stukje kippenvlees bijvoorbeeld waarvan je méér kunt kopen dan goed voor je is en waarvan een deel ongeconsumeerd wordt weggegooid, weggegeven of gedumpt.
  • De massaal, onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerde, kleding die winkeliers zelfs met korting nog niet aan de straatstenen kwijt kunnen. Waarbij opnieuw kopen voordeliger is dan laten repareren.
  • Dankzij de hoge werkeloosheid, mede veroorzaakt doordat we productie uitbesteden aan landen waar het uurloon lager is, of mensen inhuren/uitbuiten van buiten de landsgrenzen, zijn diensten ook al niet meer schaars.