Gerechtsdeurwaarders voor de heffing HBD

Aan: XXX, Incasso Gerechtsdeurwaarders

Geachte heer, mevrouw,

Stomverbaasd ontving ik heden uw vordering inzake HBD met dossiernummer XXX

Het betreft hier de heffing HBD 2013.
Deze is gefactureerd op 30 maart 2013.
Op 3 april 2013 heb ik bezwaar aangetekend en tevens gevraagd om terugbetaling van de heffingen over 2011 en 2012. Deze heffingen waren pas eind 2012 gefactureerd en heb ik betaald omdat HBD zou verdwijnen 2013.