Kek Mama

Het aprilnummer van Kek Mama
Er kwamen enkele boze tweets voorbij afgelopen vrijdag. In nr. 4 van Kek Mama staat een piratenfeestje met tutorials waar blijkbaar tweeps aan meegewerkt hebben zonder dat ze vermeld worden. Raar om dat zo via Twitter proberen op te lossen, dacht ik nog. Waarschijnlijk is er een foutje gemaakt ergens.

Kennis delen of beschermen?

Octrooien en patenten
Ik denk dat het patentgebeuren zijn langste tijd heeft gehad. Ja ik weet het inmiddels, patent is het Engelse woord voor octrooi.

Het houdt de ontwikkeling van de technologie tegen.
Uren, nee dagen, ben je kwijt aan de bureaucratie van het deponeren.
En als je deponeert wordt het gepubliceerd. Ben je je geheim kwijt. Dus is er een sport van gemaakt om idee├źn zo moeilijk mogelijk te omschrijven. Zodat het echte idee waar jij brood in ziet en waar jij tijd en geld gaat steken voor de verdere ontwikkeling, niet ontdekt wordt. En zo breed mogelijk omschrijven natuurlijk. Opdat alles er onder valt, ook dat ding zonder 6e nippeltje dat de concurrent heeft weggelaten om jouw octrooi te omzeilen. Voor het schrijven ben je bijna genoodzaakt een professional in te huren, iemand die ervoor gestudeerd heeft.

Plof- en legbatterijkippen

Mijn jongste, geen uitblinker met lezen en schrijven, schreef dit hoofdstuk voor haar werkstuk over kippen. Veel te weinig woorden. Ze was er incl. plaatjes zoeken dan ook in 10 minuten mee klaar. En dan moet ik er nu voor gaan zorgen dat het qua lengte aan de eisen gaat voldoen.


"5. Plof en legbatterijkippen

De andere kant van de crisis

Leuk is anders natuurlijk. Maar er zitten ook een paar goede kanten aan de crisis.
Er is bijvoorbeeld minder afval ingeleverd. Humana heeft het over 7% minder afgedankte kleding en Leger des Heils 9%. Terwijl de vraag naar 2e hands is toegenomen. Dat is goed nieuws. Minder afval!
Komt er misschien ooit nog eens in de verre toekomst een einde aan de "plastic soup". Laat dit indrukwekkende filmpje aan je kinderen zien en ze gooien geen snippertje plastic meer op straat!


MIDWAY : trailer : a film by Chris Jordan from Midway on Vimeo.

Beste HBD

Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Afdeling bezwaarschriften
Postbus 90756
2509 LT DEN HAAG

Betreft: registratie XXX, nota XXX dd 30-3-2013
Bezwaar registratie HBD

Bergschenhoek, 3 april 2013

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze maak ik bezwaar tegen de registratie van mijn onderneming bij het Hoofdbedrijfschap detailhandel en verzoek ik u ARTOEK uit te schrijven uit uw register.