Beste HBD

Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Afdeling bezwaarschriften
Postbus 90756
2509 LT DEN HAAG

Betreft: registratie XXX, nota XXX dd 30-3-2013
Bezwaar registratie HBD

Bergschenhoek, 3 april 2013

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze maak ik bezwaar tegen de registratie van mijn onderneming bij het Hoofdbedrijfschap detailhandel en verzoek ik u ARTOEK uit te schrijven uit uw register.

Ik betaal als webwinkel al vele jaren de heffing HBD. U maakt zich sterk voor een gezonde detailhandel zegt u. U bestrijdt winkelcriminaliteit, u verbetert de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van winkelgebieden, u zorgt voor scholing van personeel enz. Allemaal activiteiten gericht op fysieke winkels.
Aangezien u niets, maar dan ook helemaal niets, heeft gedaan voor webwinkels de afgelopen jaren maak ik bezwaar.

In het verleden heeft u niet tijdig gereageerd op mijn bezwaarschriften dat ik ten onrechte aangeslagen werd voor de bestemmingsheffing mode. De juiste facturen van 2011 en 2012 heb ik pas eind 2012 mogen ontvangen. Deze heb ik betaald. Om van het gezeur af te zijn. Omdat U zou verdwijnen.

Omdat u er nog steeds bent maak ik bezwaar tegen de heffing 2013. Tevens vorder ik de betaalde heffingen over 2011 en 2012 terug wegens niet tijdig beslissen op mijn bezwaarschriften van die jaren. Dat had binnen 8 weken moeten gebeuren.

Martine XXX

Tevens verstuurd per mail aan hbd@heffing.info en gepubliceerd op mijn blog.

Update 28 augustus; het vervolg.