Trias politica & de fotoclaimproblematiek

Bijgewerkt 30 september 2023

Normaliter zijn de drie machten in een rechtsstaat strikt gescheiden:

  • Wetgevende macht zorgt voor de regels waar je je aan moet houden.
  • Uitvoerende macht zorgt ervoor dat de wet wordt toegepast en nageleefd.
  • Rechterlijke macht toetst de uitvoering aan de wet.
In een democratische rechtsstaat is er nog een vierde onafhankelijke macht; de Pers die blootlegt wat er niet deugt en wat er fout gaat.


Na een aantal rechtszaken is mij duidelijk hoe de misstanden omtrent fotorechten voort kunnen blijven duren.