Ontalig getallig

Op mijn eindlijst VWO, mèt extra vak, prijkt een 5 voor Engels. En daar had ik best hard voor gewerkt. Tenminste, in vergelijking met de rest van de vakken.
Bij de overgang van de 4e naar de 5e stond ik een 2 voor Duits. Daar hebben ze uit coulance een 4 van gemaakt. Anders bleef ik zitten. Voor Frans had ik gelukkig net een zesje. Dankzij een boekje op spiekbriefformaat met alle uitkomsten van de multiple choice vragen haalde ik 10en voor de leestoetsen waarmee ik de vette onvoldoendes van de dictees compenseerde.

Gelukkig is het lang geleden dat ik studeerde. Bijna alles werd destijds nog in het Nederlands onderricht. Op 1 vak na. Marketing.... Zo'n enorm dik boek van Kotler. Ik heb geprobeerd het te lezen. Maar het lukte niet. Ik vond het ook een vreselijk vak trouwens. Ik ben product-ontwerper. Ik vind dat ik me hoofdzakelijk maar met 1 P hoef bezig te houden.