Statussen van fotoclaims

Ik zie zoveel onredelijke fotoclaims dat ik ze door elkaar haal. Daarom help ik niet meer gratis. Het frustrerende van gratis helpen is dat mijn raad niet opgevolgd wordt, dat men alsnog de claim betaalt, dat men boos wordt, dat ik niets meer hoor of dat men juist eindeloos tijd blijft vragen.

De betaalde 'rechtsbijstand' houd ik hier bij. Namen van fotografen* laat ik achterwege omdat zij vaak denken dat het rechtmatig is wat juristen in hun naam uitvreten. Ze blijven maar roepen dat je van hun foto's moet afblijven en fungeren als nuttige idioten voor de copyrightmaffia.

Mocht ik van een zaak iets geleerd hebben, dan staat er een plaatje bij waar je op kunt klikken om naar die bevinding te gaan.

In chronologische volgorde, de oudste bovenaan:
Bijgewerkt tot 5 juni 2024 Groen is (tot op heden) goed afgelopen, rood niet. Tot op heden is één persoon gedagvaard (laaggeletterde man die zich niet kon verweren) die op tijd bij mij had aangeklopt en mijn advies heeft opgevolgd. De rest van de rode claims was al gedagvaard, in een stevige discussie verwikkeld of heeft mijn advies niet opgevolgd.

Claim 1: Meerdere foto's op een fan-site.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft één brief ontvangen en nog niet gereageerd.
Verweer: Tegenvoorstel gebaseerd op tarief beeldbank.
Verloop: Discussie over hoogte van het tarief afgesloten met "we noteren dat u niet wil schikken". Acht maanden later sommatie-exploot van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Protest aangetekend (april 2021).

Claim 2: Thumbnail belastingbrieven bij informatief artikel.
Jurist: Advocatenkantoor I-EE.
Startstatus: Klant heeft gecorrespondeerd en de claim afgewezen. 
Verweer: Auteursrecht betwist. Gevraagd naar bewijs tarief fotograaf. Citaatrecht aangehaald.
Verloop: Na eerste brief (augustus 2020) niets meer vernomen.

Claim 3: Foto kerk bij beschrijving wandeling.
Jurist: Dirk Dijkstra NL.Legal.
Startstatus: Klant heeft gebeld en gemaild.
Verweer: Auteursrecht betwist. Gevraagd naar bewijs tarief fotograaf. Citaatrecht aangehaald en daarbij gewezen dat ze vervalst bewijs aanvoeren voor ontbreken naam fotograaf.
Verloop: Na tweede brief (augustus 2020) niets meer vernomen.

Claim 4: Portretfoto ANP bij podcast Soundcloud.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft meerdere keren gereageerd en claim afgewezen.
Verweer: Er is toestemming omdat er insluitingscode van uitgever beeld is gebruikt. Citaat- en portretrecht aangehaald. Gevraagd naar bewijs tarief beeldbank. Gewezen op artikel 6:196c lid 4 BW.
Verloop: Lange welles/nietes discussie afgesloten (september 2020) met "we noteren dat u niet wil schikken".

Claim 5: Foto van Turkse pizza gebruikt in een concept voor een restaurantfolder.
Jurist: Advocatenkantoor I-EE.
Fotograaf: Roel Dijkstra.
Startstatus: Gewonnen rechtszaak (!). Opnieuw claim gekregen waarover al uitvoerig gecorrespondeerd is.
Verweer: Klant heeft account op Freelancer.com opgeheven en kan foto niet verwijderen (dat meldde hij, bleek achteraf niet zo te zijn). Tarief klopt niet. Lokfoto's.
Verloop: Opnieuw gedagvaard. Rechter heeft €700 schade toegewezen voor mislopen inkomsten ondanks dat het tarief goed is betwist.

Claim 6: Foto EPA via ANP.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Tegenvoorstel gedaan door klant.
Verweer: Uitgelegd hoe klant aan de foto gekomen is. Gevraagd naar exclusieve rechten voor de Nederlandse markt. Bezwaar gemaakt tegen aansluiting tarieven Stichting Foto Anoniem.
Verloop: Discussie afgesloten met "we noteren dat u niet wil schikken". Sommatie-exploot ontvangen van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Doorgegeven (januari 2021) dat dat niet rechtsgeldig is omdat de vordering betwist is.

Claim 7: Foto KodakOne/Ryde.
Jurist: Leeway advocaten.
Startstatus: Duitse mails ontvangen waar op gereageerd is. Maanden later brief Nederlandse advocaat.
Verweer: Tegenvoorstel gedaan en gevraagd naar de naam van de fotograaf.
Verloop: Naam fotograaf wisten ze niet. Na derde brief (november 2020) niets meer vernomen.

Claim 8: Frontbeeld van een ingebed YouTube-filmpje.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft eén brief ontvangen en nog niet gereageerd.
Verweer: Geen inbreuk met verwijzing naar het Bestwater-arrest. De uploader is degene die aangesproken moet worden.
Verloop: Volgens Permission Machine is het een inbreuk omdat klant had moeten nagaan of de video onrechtmatige content bevatte. Meerdere keren gevraagd of dossier gesloten is. Vijf maanden later sommatie-exploot van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Protest aangetekend (september 2021).

Claim 9: Foto kerk op LinkedIn en Facebook die al verwijderd was
Jurist: Haulussy advocaten
Fotograaf: Nico Trinkhaus
Startstatus: Eerdere mails van Photoclaim-FechnerLegal niet ontvangen, nu een kale sommatie. Rechtsbijstand (FNVzelfstandigen) ingeschakeld die is gaan informeren waarvoor er schade gevorderd wordt en die met instemming van klant een belachelijk tegenvoorstel gedaan had van €1.725.
Verweer: Tegenvoorstel €1.725 ingetrokken en gewezen op onredelijkheden, intimidatie en tijdsdruk. Nieuw tegenvoorstel van €200 gedaan.
Verloop: Jurist van FNVzelfstandigen maakt klant bang voor rechtszaak met hoge kosten waarbij ze haar niet meer zullen ondersteunen en dringt aan op betaling van het geaccepteerde voorstel van €1.725. Niets meer vernomen sinds januari 2021.

Claim 10: Foto ANP door particulier.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Inbreuk erkend, aangegeven dat er geen financieel gewin is en dat de foto is verwijderd. Hierop is door Permission Machine gereageerd met een verlaagd schikkingsvoorstel.
Verweer: Het reguliere tarief van een paar euro met een kleine opslag betaald en aangegeven dat de zaak hiermee is afgedaan.
Verloop: Betalingsvoorstel niet aanvaard (januari 2021) en "behouden wij ons het recht voor om het dossier door de bevoegde rechtbank te laten behandelen". Tien maanden later sommatie-exploot ontvangen van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Protest aangetekend (november 2021).

Claim 11: Gekopieerde teksten.
Jurist: Le Poole Bekema.
Startstatus: Mondeling verweer gevoerd op eerste rolzitting. Betrof hier een laaggeletterde man, dagvaarding van 140 pagina's was het eerste dat hij op papier heeft ontvangen.
Verweer: Aanvullend antwoord geschreven. Auteursrecht, inbreuk en schade betwist.
Verloop: Repliek ontvangen. Dupliek ingediend. Vonnis. Advocaat gezocht voor hoger beroep wat niet is gelukt. Ik kan niets anders concluderen dan dat rechters het verdienmodel van auteursrechttrollen mogelijk maken.

Claim 12: Foto op 'user generated' platform.
Jurist: Advocatenkantoor I-EE.
Fotograaf: Roel Dijkstra.
Startstatus: Klant heeft sommatiebrief ontvangen en nog niet gereageerd.
Verweer: Geen contract met DuPho. Uitlokking.
Verloop: Verweer is niet verstuurd. Het leek de klant beter om niet te reageren. Na de brief eenmaal een herinnering ontvangen en daarna gedagvaard. Met het verweer doorverwezen naar een jurist. Vonnis. Ik vermoed dat Roel Dijkstra gelogen heeft dat hij de maker is en ben op zoek naar de echte maker.

Claim 13: Foto via Wikipedia.
Jurist: Dirk Dijkstra NL.Legal
Fotograaf: Richard Broekhuijzen
Startstatus: Dagvaarding.
Verweer: Foto niet oorspronkelijk genoeg om voor bescherming in aanmerking te komen. Gedeeld auteursrecht met de architect. Licentietarief betwist. Uitlokking.
Verloop: Onverteerbaar dat rechters onschendbaar zijn en een vrijbrief aan auteursrechttrollen geven. Met veel moeite advocaat voor hoger beroep gevonden. Schade groter geworden doordat Ewout Jansen van Voetnoot Advocatuur de zaak tot tweemaal toe niet heeft aangebracht.

Claim 14: Foto ANP.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft sommatiebrief ontvangen en nog geen actie ondernomen.
Verweer: Ik was op vakantie...
Verloop: Klant heeft zelf opgelost door contact op te nemen met de fotograaf waarna de claim is ingetrokken.

Claim 15: Portretfoto's van buitenlandse beeldbank.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft inbreuken erkend, via de mail zeer uitgebreid gediscussieerd en sommatie-exploot ontvangen.
Verweer: Niet. In dit stadium heeft het geen zin meer om inhoudelijk te reageren.
Verloop: In afwachting (juli 2021) of er een dagvaarding komt.

Claim 16: Foto in webwinkel.
Jurist: Clairfort advocaten.
Startstatus: Klant heeft een vage mail gehad van advocaat namens buitenlandse fotograaf voor een foto opgespoord met Pixsy en gereageerd.
Verweer: Informatie opgevraagd.
Verloop: Uit de opgevraagde informatie blijkt niet dat er inbreuk gemaakt is. Gevraagd of dossier gesloten is zodat de foto teruggezet kan worden. In afwachting (augustus 2021) van antwoord.

Claim 17: Foto ANP.
Jurist: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders.
Startstatus: Sommatie-exploot. Klant heeft eerder met Permission Machine inbreuk gecommuniceerd. Mijn inziens is het inderdaad geen inbreuk en zal er geen rechtszaak aangespannen worden.
Verweer: Protest aangetekend omdat de vordering reeds is betwist.
Verloop: In afwachting (november 2021) van reactie.

Claim 18: Luchtfoto.
Jurist: Advocatenkantoor Mijnsbergen.
Fotograaf: Roel Dijkstra.
Startstatus: Dijkstra heeft tegenvoorstel onder voorwaarden van geheimhouding geaccepteerd. Klant gaf aan zich niet te kunnen houden aan die geheimhouding waarna het oorspronkelijke bedrag van €1.100 weer geëist werd.
Verweer: Tegenvoorstel herhaald (december 2021).
Verloop: Jaar later reactie, aangegeven dat het tegenvoorstel verlopen is.

Claim 19: Foto's event.
Jurist: Baak juristen
Startstatus: Sponsor dacht dat de toegestuurde foto's, gemaakt door studenten, gebruikt mochten worden. Heeft tegenvoorstel gedaan waarop een nieuw onredelijk schikkingsvoorstel volgde.
Verweer: Nieuw schikkingsvoorstel afgewezen en discussie afgekapt.
Verloop: Gedagvaard. Klant heeft helaas een advocaat ingeschakeld. Lagere schadevergoeding toegewezen dan gevorderd en ieder draagt eigen kosten. Het heeft zowel de fotografen als de gedaagde een veelvoud gekost aan proceskosten.

Claim 20: Foto op commerciële website.
Jurist: Advocatenkantoor I-EE.
Fotograaf: Roel Dijkstra.
Startstatus: Stevige discussie over wel of geen inbreuk. Meerdere brieven gehad.
Verweer: Inbreuk erkend, tegenvoorstel gedaan.
Verloop: Reactie met toegenomen kosten. Tegenvoorstel herhaald. Na 8 maanden stilte gedagvaard. Geschikt.

Claim 21: Foto ANP.
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Valt onder citaatrecht.
Verloop: On hold gezet, na 10 maanden reactie dat ze eenmalig door de vingers zien.

Claim 22: Claim van €275.000 voor 101 foto's.
Jurist: mr. R.P.J. Ribbert (Greenberg Traurig)
Startstatus: Klant heeft in verleden meerdere claims afgewimpeld van Kodakone, Leeway, RYDE, Kintzing.
Verweer: Tegenvoorstel gedaan om snel op te lossen, verzocht om gegevens om te kunnen onderzoeken of alle beweerde inbreuken daadwerkelijk inbreuken zijn.
Verloop: Zonder gegevens te verstrekken gedagvaard. Bij dit bedrag is een advocaat verplicht. 100 van de 101 fotoclaims zijn afgewezen.

Claim 23: Foto ANP.
Jurist: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders.
Startstatus: Klant heeft eerdere brieven van Permission Machine genegeerd.
Verweer: Vordering afgewezen omdat bedrag gederfde inkomsten niet klopt.
Verloop: In afwachting van reactie (juni 2022).

Claim 24:
 Foto via Wikipedia.
Jurist: Dirk Dijkstra NL.Legal
Fotograaf: Richard Broekhuijzen
Startstatus: Klant heeft gereageerd op sommatiebrief.
Verweer: Inbreuk erkend, tegenvoorstel gedaan.
Verloop: Tegenvoorstel niet geaccepteerd. Klant is gedagvaard. Conclusie en dupliek ingediend. Een ongekend belabberd vonnis. Ik zamel geld in voor hoger beroep.

Claim 25: Foto's van buitenlandse (pers)fotografen via ANP.
Jurist: Visual Rights Group.
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Tegenvoorstel gedaan om snel op te lossen en gevraagd naar bewijs exclusieve licentie mochten ze daar niet mee akkoord gaan.
Verloop: On hold gezet, na 9 maanden reactie zonder bewijs van exclusieve licentie. Discussie afgesloten.

Claim 26: Foto via Wikipedia.
Jurist: Geen, Duitse fotograaf Thomas Wolf verstuurt zelf.
Startstatus: Klant heeft erkend dat naam ontbrak en op advies van jurist een schikkingsvoorstel gedaan van €500 waarna de fotograaf de claim verlaagde van €1.500 naar €1.250.
Verloop: Mijn advies was schikkingsvoorstel intrekken en gevorderd tarief protesteren. Klant wilde echter geen gedoe en heeft schikkingsvoorstel van €500 herhaald waarmee de fotograaf akkoord is gegaan.

Claim 27: Foto ANP op blog.
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Gevraagd naar bewijs exclusieve licentie.
Verloop: Geautomatiseerde reactie dat een antwoord volgt. Weken later antwoord met "wettelijk vermoeden uit artikel 4 van de Auteurswet". Nogmaals gevraagd naar bewijs exclusieve licentie waarna een akte gemaild werd die achteraf lijkt opgemaakt. Discussie afgesloten met: "U kan vanaf heden niet meer bevrijdend aan ons betalen." (januari 2023).

Claim 28: Foto ANP op 'user generated' platform.
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Gevraagd naar bewijs exclusieve licentie.
Verloop: Antwoord met "wettelijk vermoeden uit artikel 4 van de Auteurswet". Nogmaals gevraagd naar bewijs exclusieve licentie (december 2022).

Claim 29: Foto Motorsport Images UK Ltd.
Jurist: Fuß & Jankord Hafenkanzlei
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Gevraagd wie de fotograaf is en naar de overeenkomst met de fotograaf.
Verloop: Naam fotograaf gekregen met buitenlandse jurisprudentie dat ze niet meer informatie hoeven te verstrekken. Teruggewapperd met jurisprudentie dat dat wel moet en dat na 4 maanden nog eens herhaald, daarna mails genegeerd.

Claim 30: Foto ANP op toeristische website.
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Klant heeft gebeld omdat zij de bijlage niet durfde te openen i.v.m. computervirus.
Verweer: Niks, claim bleek gericht aan ander bedrijf.
Verloop: Vervolgmails genegeerd.

Claim 31: Foto ANP op blog.
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Klant heeft geïrriteerde mail gestuurd en daarop reactie gekregen.
Verweer: Gevraagd naar bewijs exclusieve licentie.
Verloop: Antwoord met "wettelijk vermoeden uit artikel 4 van de Auteurswet heeft ANP het auteursrecht". Nogmaals gevraagd naar bewijs exclusieve licentie. Bevestigen vervolgens dat fotograaf de maker is maar leveren geen bewijs van overdracht. Afgewimpeld. Discussie afgesloten met "U kan vanaf heden niet meer bevrijdend aan ons betalen".

Claim 32: Foto ANP op blog webwinkel.
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Gevraagd naar bewijs exclusieve licentie.
Verloop: In afwachting van reactie (december 2022).

Claim 33: Foto ANP op website school.
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Schade betwist, geen onrechtmatige handeling.
Verloop: Geen inhoudelijke reactie, verweer herhaald. Discussie afgesloten met "U kan vanaf heden niet meer bevrijdend aan ons betalen". Daarna toch brief deurwaarder om bevrijdend te betalen. Geprotesteerd.

Claim 34: Foto Motorsport Images UK Ltd.
Jurist: Fuß & Jankord Hafenkanzlei
Startstatus: Klant heeft gereageerd.
Verweer: Gevraagd naar bewijs exclusieve licentie.
Verloop: Leveren geen bewijs en stellen dat klant een licentie moet overleggen. Sturen een Duits vonnis. Nog tweemaal gereageerd dat klant pas iets uit gaat zoeken na bewijs dat zij gerechtigd zijn om schadevergoeding te vorderen, daarna mails genegeerd.

Claim 35: Foto ANP op blog.
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Heen en weer gemaild dacht dat afgehandeld was, 8 maanden later opnieuw sommatie.
Verweer: Geen onrechtmatigde handeling.
Verloop: Reactie, verweer herhaald, 10 maanden later brief van deurwaarder Rosmalen. Geprotesteerd. 

Claim 36:
 Foto Brigitte Bardot.
Jurist: PicRights voor Lagardere Media News
Startstatus: Klant heeft gereageerd dat hij foto via andere partij had.
Verweer: Geen exclusieve licentie.
Verloop: Geen bewijs geleverd, discussie afgekapt (maart 2023) en vervolgmails genegeerd. Vijf maanden later bericht van een advocatenkantoor dat de claim overgenomen heeft. Genegeerd.

Claim 37: Portretfoto beroemdheid August Image LLC
Jurist: Fuß & Jankord Hafenkanzlei
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Partij heeft overduidelijk geen exclusieve rechten.
Verloop: Niet gereageerd (april 2023). In afwachting of er nog een tweede poging komt.

Claim 38
:
 Foto turner op informatieve website
Jurist: Dirk Dijkstra NL.Legal
Startstatus: Klant heeft uitgebreid gereageerd en tegenvoorstel gedaan. Dirk Dijkstra ging niet in onderhandeling en hield vast aan het oorspronkelijke bedrag van €954,03.
Verweer: Gevraagd naar bewijs misgelopen inkomsten van €720.
Verloop: Niet binnen de door ons gestelde termijn gereageerd.

Claim 39: Foto ANP op blog
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Klant heeft geïrriteerde mail gestuurd en daarop reactie gekregen.
Verweer: Geen onrechtmatige handeling.
Verloop: Reactie met "behouden wij ons het recht voor om het dossier over te dragen aan onze juridische partner".

Claim 40: Foto Reuters op blog webwinkel
Jurist: Copyright Agent uit Denemarken
Startstatus: Klant heeft een eerdere claim voor dezelfde foto betaald. Paar maanden later volgt nogmaals een claim omdat de foto nog in de backoffice staat. Op een pagina die niet bereikbaar is voor de bezoeker.
Verweer: Gevraagd naar bewijs exclusieve licentie en het reeds betaalde bedrag teruggevorderd mochten ze dat bewijs niet overleggen.
Verloop: Geen bewijs geleverd, discussie afgekapt (juli 2023) en vervolgmails genegeerd.

Claim 41: Foto gebouw op zakelijke website
Jurist: Clairfort advocaten.
Startstatus: Klant heeft gereageerd.
Verweer: Foto via andere partij, auteursrecht betwist en tarief opgevraagd.
Verloop: Niet binnen de door ons gestelde termijn gereageerd.

Claim 42: Afbeelding op zakelijk blog
Jurist: Image Law Rechtsanwaltskanzlei.
Startstatus: Brief ontvangen.
Verweer: Nog niks.
Verloop: Niet gereageerd. In afwachting of er nog een tweede poging komt.

Claim 43: Thumbnail via RSS-feed
Jurist: Visual Rights Group namens ANP
Startstatus: Klant heeft nog niks gedaan.
Verweer: Ongegronde claim, kosten gevorderd.
Verloop: Twee keer geen inhoudelijke reactie, derde keer herhalen ze claim. Klant heeft nogmaals zijn schade gevorderd.

Claim 44
:
 Stockfoto RK Medienservice Image Agency
Jurist: Helen Maatjes van The Legal Group namens Copytrack
Startstatus: Klant heeft schikkingsvoorstel gedaan van €300, vordering is daarop verlaagd naar €800,-.
Verweer: Geen bewijs, gewezen op jurisprudentie dat €300,- een redelijk schikkingsvoorstel was en opnieuw schikkingsvoorstel gedaan van €250.
Verloop: €250 betaald en dossier gesloten.

Claim 45: Foto op zakelijke website
Jurist: Visual Rights Group namens ANP
Startstatus: Klant heeft nog niks gedaan.
Verweer: Gevraagd naar bewijs exclusieve licentie.
Verloop: Ongedateerde akte gekregen. Gemeld dat dat geen bewijs is. Discussie beëindigd met "Wij noteren dat u niet zult ingaan op voorstel en dragen het dossier over aan onze juridische partner". Blijkbaar is er naast VRG nog een juridische partner bij ANP.

Claim 46: Foto in webwinkel, mooie foto om product te presenteren
Jurist: Fuß & Jankord Hafenkanzlei namens August Image
Startstatus: Klant heeft fotograaf benaderd of de claim klopt.
Verweer: Aanhef verkeerd, had dus genegeerd kunnen worden. Doch gereageerd door te fotograaf te benaderen.
Verloop: In afwachting van reactie fotogaaf. Maanden later herinnering, advies gegeven te negeren.

Claim 47: Screenshot met kleine foto erin. 
Jurist: Visual Rights Group namens ANP
Startstatus: Klant heeft nog niks gedaan.
Verweer: Geen inbreuk.
Verloop: Discussie gelijk beëindigd met "Wij noteren dat u niet wenst in te gaan op ons voorstel en behouden ons het recht voor (...)".

Claim 48: Foto op website studio
Jurist: Fuß & Jankord Hafenkanzlei namens Great Bowery
Startstatus: Eerste brief genegeerd. Krijgt jaar later opnieuw brief.
Verweer: Exclusieve rechten betwist.
Verloop: In afwachting van reactie.

Claim 49: Foto op zakelijke Facebookpagina
Jurist: Clairfort advocaten.
Startstatus: Mails genegeerd, papieren brief is 3 maanden onderweg geweest.
Verweer: Bewijs inbreuk opgevraagd.
Verloop: Antwoord ontvangen, bewijs van rechten opgevraagd. Niet gekregen. Blijven mailtjes sturen dat ze gaan dagvaarden.

Claim 50: Foto op zakelijke website
Jurist: Visual Rights Group namens ANP
Startstatus: Klant heeft gereageerd dat ie niet wist dat er rechten op rusten omdat ie de foto zonder naamsvermelding vond. Antwoord gekregen.
Verweer: Exclusieve rechten betwist.
Verloop: Geen bewijs gekregen, verweer herhaald. In afwachting van reactie.

Claim 51: Persfoto op blog
Jurist: Fuß & Jankord Hafenkanzlei namens Great Bowery
Startstatus: Mail en brief gekregen.
Verweer: Exclusieve rechten betwist.
Verloop: In afwachting van reactie.

Claim 52: Foto in webwinkel, foto via leverancier
Jurist: Robert Fechner van FechnerLegal
Startstatus: Meerdere mails ontvangen.
Verweer: Negeren.
Verloop: Nog een vervelende mail genegeerd.

Claim 53: Sportfoto
Jurist: PicRights voor AFP
Startstatus: Klant heeft bewijs exclusieve rechten opgevraagd en gekregen.
Verweer: Thumbnail die doorverwijst is rechtmatig.
Verloop: Volgens hen niet, verweer herhaalt.

Claim 54: Miniatuur via insluiten vanaf Soundcloud
Jurist: Visual Rights Group voor ANP
Startstatus: Nog niks.
Verweer: Doorverwezen naar uitgever.
Verloop: Reactie ontvangen die bedoeld is voor een ander. Daarna nog wat mails zonder inhoudelijke reactie. Discussie door Visual Rights Group afgesloten met 'we noteren dat'.

Claim 55: Portretfoto bij nieuwsbericht
Jurist: Image Law Rechtsanwaltskanzlei voor Reuters.
Startstatus: Gereageerd dat Nederlands recht geldt waarop geantwoord is dat de website via Duitsland bezocht kan worden.
Verweer: Website is gericht op Nederland en bewijs van rechten opgevraagd.
Verloop: In afwachting van reactie.

Claim 56: Foto ANP in webwinkel
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Meerdere brieven gehad, niet gereageerd.
Verweer: Bewijs inbreuk opgevraagd.
Verloop: Tot tweemaal toe geen bewijs van inbreuk gekregen, on hold gezet door VRG.

Claim 57: Foto ANP in webwinkel
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Nog niet gereageerd.
Verweer: Bewijs van rechten opgevraagd.
Verloop: Discussie beëindigd door VRG. Twee maanden later incassopoging via Rosmalen Gerechtsdeurwaarders, geprotesteerd.

Claim 58: Foto's ANP op website vereniging
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Eerder claim gehad en betaald.
Verweer: Niet aansprakelijk, geen inbreuk, geen bescherming, tarief en rechten betwist. 
Verloop: Derde reactie discussie gesloten door Visual Rights Group met 'we noteren dat'.

Claim 59: Portretfoto nieuwsbericht
Jurist: Advocatenkantoor I-EE.
Fotograaf: Roel Dijkstra.
Startstatus: Bevestigd dat de foto gebruikt is.
Verweer: Dijkstra niet de maker.
Verloop: Reactie dat de maker in loondienst is. Prijs opgevraagd wat er betaald is voor de opdracht en 125% aangeboden. Niet akkoord. Tegenvoorstel ingetrokken. 

Claim 60: Foto via Wikipedia
Jurist: Dirk Dijkstra NL.Legal
Fotograaf: Richard Broekhuijzen
Startstatus: Ontvangstbevestiging.
Verweer: Tegenvoorstel.
Verloop: Niet geaccepteerd, nieuw tegenvoorstel, niet geaccepteerd. In afwachting of er gedagvaard gaat worden.

Claim 61: Foto via Flickr
Jurist: Clairfort advocaten
Startstatus: Eerder claim gehad van andere fotograaf en betaald. Nu verwikkeld in lange discussie.
Verweer: Rechtmatig gebruik. 
Verloop: In afwachting van reactie.

Claim 62: Foto op Bol.com
Jurist: Fuß & Jankord Hafenkanzlei namens Great Bowery
Startstatus: Brief per post. Bol heeft foto jaar geleden al verwijderd.
Verweer: Wederverkoper had zelf al gereageerd, o.a. dat hij de foto niet geplaatst heeft, dat heeft een andere wederverkoper gedaan.
Verloop: In afwachting van reactie.

Claim 63: Foto Visions Botanische- en Reklamefotgrafie B.V. op zakelijke website
Jurist: Rosmalen Gerechtsdeurwaarders B.V.
Startstatus: Na lange tijd stilte sommatie van de deurwaarder. Cliënt heeft geprobeerd rechtstreeks te schikken omdat dat via de deurwaarder niet meer zou kunnen.
Verweer: Vordering geprotesteerd en gewezen op verloren rechtszaken waar op eigen naam is geprocedeerd terwijl partijen niet de rechten hadden.
Verloop: Deurwaarder doet schikkingsvoorstel. Bewijs rechten opgevraagd en net iets binnengekomen. Wordt vervolgd.

Claim 64: Foto ANP op blog
Jurist: niet, ANP zelf
Startstatus: Aanbieding met inlogcode met 10% korting op licentie.
Verweer: Geen gebruik van aanbieding. 
Verloop: 'Het is geen vrijblijvende aanbieding u moet betalen.' Wordt vervolgd.

Claim 65: Foto's in pdf, op website staat link naar de pdf
Jurist: Image Law Rechtsanwaltskanzlei voor Reuters
Startstatus: Brief per post gehad.
Verweer: Negeren. 
Verloop: In afwachting of er nog een tweede brief komt.

Claim 66: Foto's ANP op nieuwssite
Jurist: Visual Rights Group
Startstatus: Eerder claims gehad en betaald.
Verweer: Gevraagd naar bewijs. 
Verloop: In afwachting van reactie.


Uiteraard zijn de zaken die ik zie gekleurd, mijn hulp wordt alleen gevraagd bij onredelijke fotoclaims. 

Mijn indruk is dat juristen misbruik maken van ons rechtssysteem. In civiel recht wordt er lijdelijk geoordeeld. Dit betekent dat als je een punt niet gemotiveerd betwist dat ervan uitgegaan wordt dat het klopt. De meeste mensen voeren vooral aan dat er geen opzet in het spel was en de juristen gaan dan daarover in discussie. Wel/niet opzet doet er echter niet toe bij een inbreuk op auteursrecht. Het is een onrechtmatige daad en je moet de ontstane schade vergoeden als je wist, of redelijkerwijs had moeten weten dat er rechten geschonden werden.
Verder valt me op dat Visual Rights Group (voorheen Permission Machine) veruit de vriendelijkste en de netste is. Ze reageren altijd beleefd, vallen niet aan op de persoon, hebben de voordeligste "tarieven" en intimideren niet met gevangenisstraf en oplopende (proces)kosten. Verbijsterend om te zien hoe advocaten, die toch een eed afgelegd hebben, zo onbeschoft geld komen eisen.


* Met uitzondering van Roel Dijkstra uit Vlaardingen en Richard Broekhuijzen.
Roel Dijkstra procedeert veelvuldig en heeft met zijn advocaat Kitty van Boven namens 100 fotografen een brief geschreven naar de rechterlijke macht waarin ze klagen dat opslagen beperkt worden tot 25% en proceskosten gereduceerd tot liquidatietarief. Die brief was de aanleiding voor de petitie.
Richard Broekhuijzen biedt zijn foto's met een vrije CC-licentie aan op Wikipedia en claimt bij gebruik zonder naamsvermelding een torenhoog tarief.


Alles op dit blog is en blijft gratis, al kost het meer tijd en frustratie dan me lief is. Ik verdiep me alweer vijf jaar in auteursrechtschendingen. Ik ben zelf geen jurist, maar juristen gebruiken mijn bevindingen in artikelen, processtukken, scripties en proefschriften.
Moreel gezien kan ik benadeelden, die in dit commerciële juridische circus vaak nergens terecht kunnen, niet in de kou laten staan.
Een kop koffie als steun wordt gewaardeerd.