Statussen van fotoclaims

Ik heb nu zoveel onredelijke fotoclaims gezien dat ik ze door elkaar begin te halen. Gelukkig zijn de mailtjes van gedupeerden verminderd sinds ik €50 vraag voor een beoordeling. Het frustrerende van gratis helpen is dat mijn raad niet opgevolgd wordt, dat men alsnog de claim betaald, dat ik er niet over mag schrijven, dat men boos wordt, dat ik niets meer hoor of dat men juist eindeloos tijd blijft vragen.

Ik ga hier een overzichtje bijhouden van vermeende inbreukmakers die deze dienst bestelden. Namen van fotografen* en beeldbanken laat ik achterwege omdat zij denken dat het rechtmatig is wat juristen in hun naam uitvreten. Wat dat betreft hebben sommige fotografen oogkleppen op; ze blijven maar roepen dat je van hun foto's moet afblijven.

Mocht ik van een zaak iets geleerd hebben, dan staat er een plaatje bij waar je op kunt klikken om naar die bevinding te gaan.

In chronologische volgorde, de oudste bovenaan:
Bijgewerkt tot 3 november 2022

Claim 1: Meerdere foto's op een fan-site.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft één brief ontvangen en nog niet gereageerd.
Verweer: Tegenvoorstel gebaseerd op tarief beeldbank.
Verloop: Discussie over hoogte van het tarief afgesloten met "we noteren dat...". Acht maanden later sommatie-exploot van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Protest aangetekend (april 2021).

Claim 2: Thumbnail belastingbrieven bij informatief artikel.
Jurist: Advocatenkantoor I-EE.
Startstatus: Klant heeft gecorrespondeerd en de claim afgewezen. 
Verweer: Auteursrecht betwist. Gevraagd naar bewijs tarief fotograaf. Citaatrecht aangehaald.
Verloop: Na eerste brief (augustus 2020) niets meer vernomen.

Claim 3: Foto kerk bij beschrijving wandeling.
Jurist: NL.Legal.
Startstatus: Klant heeft gebeld en gemaild.
Verweer: Auteursrecht betwist. Gevraagd naar bewijs tarief fotograaf. Citaatrecht aangehaald en daarbij gewezen dat ze vervalst bewijs aanvoeren voor ontbreken naam fotograaf.
Verloop: Na tweede brief (augustus 2020) niets meer vernomen.

Claim 4: Portretfoto ANP bij podcast Soundcloud.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft meerdere keren gereageerd en claim afgewezen.
Verweer: Er is toestemming omdat er insluitingscode van uitgever beeld is gebruikt. Citaat- en portretrecht aangehaald. Gevraagd naar bewijs tarief beeldbank. Gewezen op artikel 6:196c lid 4 BW.
Verloop: Lange welles/nietes discussie afgesloten (september 2020) met "we noteren dat...".

Claim 5: Foto van Turkse pizza gebruikt in een concept voor een restaurantfolder.
Jurist: Advocatenkantoor I-EE.
Fotograaf: Roel Dijkstra.
Startstatus: Gewonnen rechtszaak (!). Opnieuw claim gekregen waarover al uitvoerig gecorrespondeerd is.
Verweer: Klant heeft account op Freelancer.com opgeheven en kan foto niet verwijderen (dat meldde hij, bleek achteraf niet zo te zijn). Tarief klopt niet. Lokfoto's.
Verloop: Opnieuw gedagvaard. Rechter heeft €700 schade toegewezen voor mislopen inkomsten ondanks dat het tarief goed is betwist. Gezien het lange voortraject en de leugens over het opheffen van het account heeft klant mazzel dat de proceskosten zijn geliquideerd.

Claim 6: Foto EPA via ANP.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Tegenvoorstel gedaan door klant.
Verweer: Uitgelegd hoe klant aan de foto gekomen is. Gevraagd naar exclusieve rechten voor de Nederlandse markt. Bezwaar gemaakt tegen aansluiting tarieven Stichting Foto Anoniem.
Verloop: Discussie afgesloten met "we noteren dat...". Sommatie-exploot ontvangen van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Doorgegeven (januari 2021) dat dat niet rechtsgeldig is omdat de vordering betwist is.

Claim 7: Foto KodakOne/Ryde.
Jurist: Leeway advocaten.
Startstatus: Duitse mails ontvangen waar op gereageerd is. Maanden later brief Nederlandse advocaat.
Verweer: Tegenvoorstel gedaan en gevraagd naar de naam van de fotograaf.
Verloop: Naam fotograaf wisten ze niet. Na derde brief (november 2020) niets meer vernomen.

Claim 8: Frontbeeld van een ingebed YouTube-filmpje.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft eén brief ontvangen en nog niet gereageerd.
Verweer: Geen inbreuk met verwijzing naar het Bestwater-arrest. De uploader is degene die aangesproken moet worden.
Verloop: Volgens Permission Machine is het een inbreuk omdat klant had moeten nagaan of de video onrechtmatige content bevatte. Meerdere keren gevraagd of dossier gesloten is. Vijf maanden later sommatie-exploot van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Protest aangetekend (september 2021).

Claim 9: Foto kerk op Twitter en Facebook die gelijk verwijderd is toen klant bericht kreeg dat de foto niet gemaakt was door degene die hem stuurde en die ze getagd had.
Jurist: Haulussy advocaten.
Startstatus: Eerdere mails van Photoclaim-FechnerLegal niet ontvangen, nu een kale sommatie. Rechtsbijstand (FNVzelfstandigen) ingeschakeld die is gaan informeren waarvoor er schade gevorderd wordt en die met instemming van klant een belachelijk tegenvoorstel gedaan had van €1.725.
Verweer: Tegenvoorstel €1.725 ingetrokken en gewezen op onredelijkheden, intimidatie en tijdsdruk. Nieuw tegenvoorstel van €200 gedaan.
Verloop: Jurist van FNVzelfstandigen maakt klant bang voor rechtszaak met hoge kosten waarbij ze haar niet meer zullen ondersteunen en dringt aan op betaling van het geaccepteerde voorstel van €1.725. Niets meer vernomen sinds januari 2021.

Claim 10: Foto ANP door particulier.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Inbreuk erkend, aangegeven dat er geen financieel gewin is en dat de foto is verwijderd. Hierop is door Permission Machine gereageerd met een verlaagd schikkingsvoorstel.
Verweer: Het reguliere tarief van een paar euro met een kleine opslag betaald en aangegeven dat de zaak hiermee is afgedaan.
Verloop: Betalingsvoorstel niet aanvaard (januari 2021) en "behouden wij ons het recht voor om het dossier door de bevoegde rechtbank te laten behandelen". Tien maanden later sommatie-exploot ontvangen van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Protest aangetekend (november 2021).

Claim 11: Gekopieerde teksten.
Jurist: Le Poole Bekema.
Startstatus: Mondeling verweer gevoerd op eerste rolzitting. Betrof hier een laaggeletterde man, dagvaarding van 140 pagina's was het eerste dat hij op papier heeft ontvangen.
Verweer: Aanvullend antwoord geschreven. Auteursrecht, inbreuk en schade betwist.
Verloop: Repliek ontvangen, kosten advocaat zijn daardoor opgelopen. Dupliek ingediend. Vonnis. Klacht ingediend bij rechtbank over wegsturen van deze man toen hij zich mondeling kwam verweren. Advocaat gezocht voor hoger beroep wat niet is gelukt. Ik kan niets anders concluderen dan dat rechters het verdienmodel van auteursrechttrollen mogelijk maken.

Claim 12: Foto op platform.
Jurist: Advocatenkantoor I-EE.
Fotograaf: Roel Dijkstra.
Startstatus: Klant heeft sommatiebrief ontvangen en nog niet gereageerd.
Verweer: Geen contract met DuPho. Uitlokking.
Verloop: Verweer is niet verstuurd. Het leek de klant beter om niet te reageren. Na de brief eenmaal een herinnering per mail ontvangen en daarna gedagvaard. Met het verweer doorverwezen naar een jurist. N.a.v. ingediende conclusie een nieuwe claim ontvangen. Wordt vervolgd.

Claim 13: Foto via Wikipedia.
Jurist: NL.Legal
Startstatus: Klant is gedagvaard omdat hij beweerd had dat hij de naam van de fotograaf had vermeld terwijl dat niet zo was.
Verweer: Foto niet oorspronkelijk genoeg om voor bescherming in aanmerking te komen. Gedeeld auteursrecht met de architect. Licentietarief betwist. Uitlokking.
Verloop: Onverteerbaar dat rechters onschendbaar zijn en een vrijbrief aan auteursrechttrollen geven. Met veel moeite advocaat voor hoger beroep gevonden. Wordt vervolgd.

Claim 14: Foto ANP.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft sommatiebrief ontvangen en nog geen actie ondernomen.
Verweer: Ik was op vakantie...
Verloop: Klant heeft zelf opgelost door contact op te nemen met de fotograaf waarna de claim is ingetrokken. (Ze bestaan, fotografen die het systematisch opsporen en hoge bedragen vorderen afkeuren!)

Claim 15: Portretfoto's van buitenlandse beeldbank.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft inbreuken erkend, via de mail zeer uitgebreid gediscussieerd en sommatie-exploot ontvangen.
Verweer: Niet. In dit stadium heeft het geen zin meer om inhoudelijk te reageren.
Verloop: In afwachting (juli 2021) of er een dagvaarding komt.

Claim 16: Foto in webwinkel.
Jurist: Clairfort advocaten.
Startstatus: Klant heeft een vage mail gehad van advocaat namens buitenlandse fotograaf en gereageerd.
Verweer: Informatie opgevraagd.
Verloop: Uit de opgevraagde informatie blijkt niet dat er inbreuk gemaakt is. Gevraagd of dossier gesloten is. In afwachting (augustus 2021) van antwoord.

Claim 17: Foto ANP.
Jurist: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders.
Startstatus: Sommatie-exploot. Klant heeft eerder met Permission Machine inbreuk gecommuniceerd. Mijn inziens is het inderdaad geen inbreuk en zal er geen rechtszaak aangespannen worden.
Verweer: Protest aangetekend omdat de vordering reeds is betwist.
Verloop: In afwachting (november 2021) van reactie.

Claim 18: Luchtfoto.
Jurist: Advocatenkantoor Mijnsbergen.
Fotograaf: Roel Dijkstra.
Startstatus: Dijkstra heeft tegenvoorstel onder voorwaarden van geheimhouding geaccepteerd. Klant gaf aan zich niet te kunnen houden aan die geheimhouding waarna het oorspronkelijke bedrag van €1.100 weer geëist werd.
Verweer: Tegenvoorstel herhaald (december 2021).
Verloop: In november 2022 pas een reactie, aangegeven dat het tegenvoorstel verlopen is.

Claim 19: Foto's event.
Jurist: Baak juristen
Startstatus: Sponsor dacht dat de toegestuurde foto's gebruikt mochten worden. Heeft tegenvoorstel gedaan waarop een nieuw schikkingsvoorstel volgde.
Verweer: Nieuw schikkingsvoorstel afgewezen en verdere discussie afgekapt.
Verloop: Dagvaarding ontvangen. Klant heeft helaas een advocaat ingeschakeld.

Claim 20: Foto op commerciële website.
Jurist: Advocatenkantoor I-EE.
Fotograaf: Roel Dijkstra.
Startstatus: Discussie over wel of geen inbreuk. Meerdere brieven gehad.
Verweer: Inbreuk erkend, tegenvoorstel gedaan.
Verloop: Reactie met toegenomen kosten. Tegenvoorstel herhaald. Dreiging met rechtszaak. Verdere discussie afgekapt (juni 2022).

Claim 21: Foto ANP.
Jurist: Visual Rights Group (voorheen Permission Machine)
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Geen inbreuk.
Verloop: In afwachting van reactie (juni 2022).

Claim 22: Claim van meer dan 2 ton.
Jurist: Greenberg Traurig.
Startstatus: Klant heeft in verleden meerdere claims afgewimpeld van Kodakone, Leeway, RYDE, Kintzing.
Verweer: Tegenvoorstel gedaan om snel op te lossen, aangegeven dat er gegevens ontbreken om te kunnen onderzoeken of alle beweerde inbreuken daadwerkelijk inbreuken zijn.
Verloop: Tegenvoorstel afgewezen en gelijk gedagvaard zonder de gevraagde gegevens te verstrekken. Geadviseerd verstekvonnis af te wachten en daarna eventueel in verzet te gaan. Wordt vervolgd.

Claim 23: Foto ANP.
Jurist: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders.
Startstatus: Klant heeft eerdere brieven van Permission Machine genegeerd.
Verweer: Vordering afgewezen omdat bedrag gederfde inkomsten niet klopt.
Verloop: In afwachting van reactie (juni 2022).

Claim 24:
 Foto via Wikipedia.
Jurist: NL.Legal
Startstatus: Klant heeft gereageerd op sommatiebrief.
Verweer: Schade betwist en tegenvoorstel gedaan.
Verloop: Tegenvoorstel is niet geaccepteerd, NL.Legal verwijst naar vonnis van claim 13. Tegenvoorstel ingetrokken en verdere discussie afgekapt. Klant is gedagvaard. Conclusie ingediend. Wordt vervolgd.
N.B. Bij claim 13 hadden we geschetst in wat voor vicieuze cirkel vermeend inbreukmakers terecht komen door foute jurisprudentie. Deze claim is daar een perfect voorbeeld van. En niet de eerste keer dat de copyrightmaffia verwijst naar een vonnis waar ik geholpen heb.

Claim 25: Foto's van buitenlandse (pers)fotografen via ANP.
Jurist: Visual Rights Group.
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Tegenvoorstel gedaan om snel op te lossen en gevraagd naar bewijs exclusieve licentie mochten ze daar niet mee akkoord gaan.
Verloop: Geautomatiseerde reactie dat een antwoord volgt (augustus 2022).

Claim 26: Foto via Wikipedia.
Jurist: Geen, Duitse fotograaf Thomas Wolf verstuurt zelf.
Startstatus: Klant heeft erkend dat naam ontbrak en schikkingsvoorstel gedaan van €500 waarop de fotograaf de claim verlaagde van €1.500 naar €1.250.
Verloop: Mijn advies was schikkingsvoorstel intrekken en gevorderd tarief protesteren. Klant wilde echter geen gedoe en heeft schikkingsvoorstel van €500 herhaald waarmee de fotograaf akkoord is gegaan.

Claim 27: Foto ANP.
Jurist: Visual Rights Group (voorheen Permission Machine)
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Gevraagd naar bewijs exclusieve licentie.
Verloop: Geautomatiseerde reactie dat een antwoord volgt (oktober 2022).

Claim 28: Foto ANP.
Jurist: Visual Rights Group (voorheen Permission Machine)
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Gevraagd naar bewijs exclusieve licentie.
Verloop: In afwachting van reactie (oktober 2022).

Uiteraard zijn de zaken die ik zie gekleurd. Mensen kloppen natuurlijk alleen maar bij mij aan als ze ervan overtuigd zijn dat de claim onredelijk is. Wat niet altijd zo is en soms kan ik ze dan ook niet helpen.

Mijn indruk tot nu toe is dat juristen misbruik maken van ons rechtssysteem. In civiel recht wordt er lijdelijk geoordeeld. Dit betekent dat als je een punt niet gemotiveerd betwist dat ervan uitgegaan wordt dat het klopt. De meeste mensen voeren vooral aan dat er geen opzet in het spel was en de juristen gaan dan daarover in discussie. Wel/niet opzet doet er echter niet toe bij een inbreuk op auteursrecht. Het is een onrechtmatige daad en je moet de ontstane schade vergoeden.
Verder valt me op dat Visual Rights Group (voorheen Permission Machine) veruit de vriendelijkste en de netste is. Ze reageren altijd beleefd, vallen niet aan op de persoon, hebben de voordeligste "tarieven" en intimideren niet met gevangenisstraf en oplopende (proces)kosten. Verbijsterend om te zien hoe advocaten, die toch een eed afgelegd hebben, zo onbeschoft geld komen eisen.


* Met uitzondering van Roel Dijkstra uit Vlaardingen. Deze fotograaf procedeert veelvuldig en heeft met zijn advocaat een brief geschreven naar de rechterlijke macht waarin hij klaagt dat opslagen beperkt worden tot 25% en proceskosten gereduceerd tot liquidatietarief. Die brief was de aanleiding voor de petitie.

Alles op mijn blogs is en blijft gratis ondanks dat het me inmiddels meer kost dan me lief is. Met name de artikelen over fotoclaims hakken erin, maar ja, iemand moet dat bijhouden hè... Een kleine financiële bijdrage wordt gewaardeerd.
De strijd tegen auteursrecht-trollen steunen? Teken en verspreid de petitie!

2 opmerkingen:

 1. Heb laatst ook zoiets gehad via Permission Machine, gratis foto's van Pixabay welteverstaan!

  Maar in de kleine lettertjes van sites zoals Pixabay staat dat hun nooit verantwoordelijk zijn voor wat dan ook. Navraag gedaan, Pixabay geeft alleen dat de frauduleuze uploader verwijderd is. Geen reactie verder.

  Ik ga vanaf nu daarom alleen nog kopen via shutterstock, dreamstime etc.

  Je moet trouwens altijd reageren, legitieme claim of niet. Altijd bezwaar aanmaken indien mogelijk. Bij geen bezwaar loop je (volgens mij, weet het niet zeker) kans dat rechter de claim automatisch toekent aan de eiser.

  Na enig zeuren en heel veel heen en weer mailen uiteindelijk deal gemaakt met Permission machine voor 200 euro. Voelt alsnog niet fair maar moeite niet waard en ben je er maar weer vanaf. Wel altijd onderhandelen dus!

  Dit bedrag kan ik juridisch gezien terug claimen bij Pixabay maar ook de moeite niet waard...

  Pas dus op met gratis foto's is mijn mening.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Soms doen de rechthebbenden dat zelf, foto's publiceren op plaatsen waar ze makkelijk vanaf te halen zijn. En wat ook gebeurt is dat beeldbanken opgekocht worden. De nieuwe eigenaar jaagt achter alles aan omdat mensen meestal toch niet meer weten waar ze de foto jaren geleden vandaan hadden.

   Verwijderen