Statussen van fotoclaims

Ik heb nu zoveel onredelijke fotoclaims gezien dat ik ze door elkaar begin te halen. Gelukkig is het aantal mensen dat bij mij aanklopt afgenomen sinds ik een symbolische bijdrage vraag. Het frustrerende van gratis helpen is dat ze je raad niet opvolgen, dat ze alsnog de claim betalen, dat ze banger zijn, dat ik er niet over mag schrijven, dat ze boos worden, dat je niets meer van ze hoort of dat ze juist eindeloos tijd blijven vragen.

Ik ga hier een overzichtje bijhouden van vermeende inbreukmakers die deze dienst besteld hebben. Namen van fotografen en beeldbanken laat ik achterwege omdat zij denken dat het rechtmatig is wat juristen in hun naam uitvreten. Wat dat betreft hebben sommige fotografen oogkleppen op; ze luisteren niet, ze geloven je niet en blijven maar roepen dat je van hun foto's moet afblijven.

Mocht ik van een zaak iets geleerd hebben, dan staat er een linkje naar die bevinding in "de Autodidact", mijn andere blog.

In chronologische volgorde, de oudste bovenaan:

Claim 1: Meerdere foto's op een fan-site.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft eén brief ontvangen en nog geen actie ondernomen.
Verweer: Tegenvoorstel gebaseerd op tarief beeldbank.
Verloop: Discussie over hoogte van het tarief afgesloten met "we noteren dat...". Acht maanden later sommatie-exploot van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Protest aangetekend (april 2021).

Claim 2: Thumbnail belastingbrieven bij informatief artikel.
Jurist: Advocatenkantoor i-ee
Startstatus: Klant heeft claim afgewezen en meerdere brieven ontvangen. 
Verweer: Auteursrecht betwist. Gevraagd naar bewijs tarief fotograaf. Citaatrecht aangehaald.
Verloop: Na eerste brief (augustus 2020) niets meer vernomen.

Claim 3: Foto kerk bij beschrijving wandeling.
Jurist: NL.Legal.
Startstatus: Klant heeft gebeld en gemaild.
Verweer: Auteursrecht betwist. Gevraagd naar bewijs tarief fotograaf. Citaatrecht aangehaald en daarbij gewezen dat ze vervalst bewijs aanvoeren voor ontbreken naam fotograaf.
Verloop: Na tweede brief (augustus 2020) niets meer vernomen van NL.Legal.

Claim 4: Portretfoto bij podcast Soundcloud.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft gereageerd en claim afgewezen. Niet geaccepteerd.
Verweer: Er is toestemming omdat er insluitingscode van uitgever beeld is gebruikt. Citaat- en portretrecht aangehaald. Gevraagd naar bewijs tarief beeldbank. Gewezen op artikel 6:196c lid 4 BW.
Verloop: Lange welles/nietes discussie afgesloten (september 2020) met "we noteren dat...".

Claim 5: Foto van Turkse pizza gebruikt in een concept voor een restaurantfolder.
Jurist: Advocatenkantoor i-ee.
Startstatus: Gewonnen rechtszaak (!). Deelname wedstrijd stond er nog en opnieuw claim gekregen waarover al uitvoerig gecorrespondeerd is.
Verweer: Klant heeft account op Freelancer.com opgeheven en kan foto niet verwijderen. Tarief klopt niet. Lokfoto's.
Verloop: Opnieuw gedagvaard. Vonnis. Belachelijk dat de rechter tarief van €700 heeft toegewezen als schade maar klant heeft gezien het lange voortraject en zijn leugens over het opheffen van het account mazzel dat de proceskosten zijn geliquideerd.

Claim 6: Foto van buitenlandse beeldbank.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Tegenvoorstel gedaan door klant. Niet geaccepteerd.
Verweer: Uitgelegd hoe klant aan de foto gekomen is. Gevraagd naar exclusieve rechten voor de Nederlandse markt. Bezwaar gemaakt tegen aansluiting tarieven Stichting Foto Anoniem.
Verloop: Discussie afgesloten met "we noteren dat...". Sommatie-exploot ontvangen van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Doorgegeven (januari 2021) dat dat niet rechtsgeldig is omdat de vordering betwist is.

Claim 7: Foto van buitenlandse beeldbank.
Jurist: Leeway advocaten.
Startstatus: Eerder Duitse mails ontvangen van KodakOne/Ryde waar op gereageerd is. Maanden later brief Nederlandse advocaat.
Verweer: Tegenvoorstel gedaan en onder andere gevraagd naar de naam van de fotograaf.
Verloop: Naam fotograaf is onbekend gebleven. Na derde brief (november 2020) niets meer vernomen van Leeway.

Claim 8: Frontbeeld van een ingebed YouTube-filmpje.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft eén brief ontvangen en nog geen actie ondernomen.
Verweer: Geen inbreuk met verwijzing naar het Bestwater-arrest. De uploader is degene die aangesproken moet worden.
Verloop: Volgens Permission Machine is het een inbreuk omdat klant had moeten nagaan of de video onrechtmatige content bevatte. Meerdere keren gevraagd of dossier gesloten is. Na vijf maanden stilte sommatie-exploot ontvangen van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Protest aangetekend (september 2021).

Claim 9: Foto kerk op Twitter en Facebook. Klant had al verwijderd nadat ze erachter kwam dat de foto niet gemaakt was door degene die hem stuurde en die ze getagd had.
Jurist: Haulussy advocaten.
Startstatus: Eerder gestuurde mails van Photoclaim-FechnerLegal niet ontvangen. Rechtsbijstand (FNVzelfstandigen) ingeschakeld die met instemming van klant een tegenvoorstel gedaan had van €1.725 dat geaccepteerd is.
Verweer: Tegenvoorstel €1.725 ingetrokken en gewezen op onredelijkheden, intimidatie en tijdsdruk. Nieuw tegenvoorstel van €200 gedaan.
Verloop: De eerder geraadpleegde jurist maakt klant bang voor rechtszaak met hoge kosten waarbij ze haar niet meer zullen ondersteunen. Nieuw tegenvoorstel wordt afgewezen (januari 2021). Niets meer vernomen. 

Claim 10: Foto door particulier.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Inbreuk erkend, aangegeven dat er geen financieel gewin is en dat de foto is verwijderd. Hierop is door Permission Machine gereageerd met een verlaagd schikkingsvoorstel.
Verweer: Het reguliere tarief van een paar euro met een kleine opslag betaald en aangegeven dat de zaak hiermee is afgedaan.
Verloop: Betalingsvoorstel niet aanvaard (januari 2021) en "behouden wij ons het recht voor om het dossier door de bevoegde rechtbank te laten behandelen". Sommatie-exploot ontvangen van gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nedland. Protest aangetekend (november 2021).

Claim 11: Gekopieerde teksten.
Jurist: Le Poole Bekema.
Startstatus: Mondeling verweer gevoerd op eerste rolzitting.
Verweer: Aanvullend antwoord geschreven. Auteursrecht, inbreuk en schade betwist.
Verloop: Repliek ontvangen. Dupliek ingediend. Vonnis. Advocaat gezocht voor hoger beroep wat niet is gelukt. Ik kan niets anders concluderen dan dat rechters het verdienmodel van auteursrechttrollen mogelijk maken.

Claim 12: Foto op blog.
Jurist: Advocatenkantoor i-ee.
Startstatus: Klant heeft sommatiebrief ontvangen en nog geen actie ondernomen.
Verweer: Geen contract met DuPho. Uitlokking.
Verloop: Verweer is niet verstuurd. Het leek de klant beter om niet te reageren omdat er een en ander niet klopte in de sommatiebrief. Na de brief eenmaal een herinnering per mail ontvangen en daarna gedagvaard. Met het verweer doorverwezen naar een jurist.

Claim 13: Foto met CC-BY-SA 4.0 licentie via Wikipedia.
Jurist: NL.Legal
Startstatus: Klant is gedagvaard na discussie over naamsvermelding fotograaf en omdat hij niet wilde betalen voor een gratis foto.
Verweer: Foto niet oorspronkelijk genoeg om voor bescherming in aanmerking te komen. Gedeeld auteursrecht met de architect. Licentietarief betwist. Uitlokking.
Verloop: Conclusie van Antwoord ingediend. Repliek ontvangen. Dupliek ingediend. Vonnis. Onverteerbaar dat rechters onschendbaar zijn en een vrijbrief aan auteursrechttrollen geven. Met veel moeite advocaat voor hoger beroep gevonden.

Claim 14: Foto ANP.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft eén brief ontvangen en nog geen actie ondernomen.
Verweer: Ik was op vakantie...
Verloop: Klant heeft zelf opgelost door contact op te nemen met de fotograaf waarna de claim is ingetrokken. (Ze bestaan, fotografen die het systematisch opsporen en hoge bedragen vorderen afkeuren!)

Claim 15: Portretfoto's van buitenlandse beeldbank.
Jurist: Permission Machine.
Startstatus: Klant heeft inbreuken erkend, via de mail zeer uitgebreid gediscussieerd en sommatie-exploot ontvangen.
Verweer: Niet. In dit stadium heeft het geen zin meer om inhoudelijk te reageren.
Verloop: In afwachting (juli 2021) of er een dagvaarding komt.

Claim 16: Foto in webwinkel.
Jurist: Clairfort advocaten
Startstatus: Klant heeft een vage mail gehad van advocaat namens buitenlandse fotograaf.
Verweer: Informatie opgevraagd.
Verloop: Uit de opgevraagde informatie blijkt niet dat er inbreuk gemaakt is. Gevraagd of dossier gesloten is. In afwachting (augustus 2021) van antwoord.

Claim 17: Foto ANP.
Jurist: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders
Startstatus: Sommatie-exploot. Klant heeft eerder met Permission Machine inbreuk betwist. Mijn inziens is het inderdaad geen inbreuk en zal er geen rechtszaak aangespannen worden.
Verweer: Protest aangetekend omdat de vordering reeds is betwist.
Verloop: In afwachting (november 2021) van reactie.

Claim 18: Luchtfoto.
Jurist: Advocatenkantoor Mijnsbergen
Startstatus: Fotograaf heeft tegenvoorstel onder voorwaarden van geheimhouding geaccepteerd. Klant gaf aan zich niet te kunnen houden aan die geheimhouding waarna het oorspronkelijke bedrag van €1.100 weer geëist werd.
Verweer: Tegenvoorstel ingetrokken en dat de rechter er dan maar over moet beslissen.
Verloop: In afwachting (december 2021) van reactie.

Claim 19: Foto's event.
Jurist: Baak juristen
Startstatus: Sponsor dacht dat de foto's gebruikt mochten worden. Heeft tegenvoorstel gedaan waarop een nieuw schikkingsvoorstel volgde.
Verweer: Nieuw schikkingsvoorstel afgewezen en discussie beëindigd.
Verloop: Dagvaarding ontvangen. Klant heeft helaas een advocaat ingeschakeld.

Claim 20: Foto op commerciële website.
Jurist: Advocatenkantoor i-ee
Startstatus: Discussie over wel of geen inbreuk. Meerdere brieven gehad.
Verweer: Inbreuk erkend, tegenvoorstel gedaan.
Verloop: Reactie met toegenomen kosten. Tegenvoorstel herhaald. Dreiging met rechtszaak. Aangegeven dat we niet verder in discussie gaan (juni 2022).

Claim 21: Foto ANP.
Jurist: Visual Rights Group (voorheen Permission Machine)
Startstatus: Klant heeft nog geen actie ondernomen.
Verweer: Geen inbreuk.
Verloop: In afwachting van reactie.

Claim 22: Megaclaim van twee ton.
Jurist: Greenberg Traurig
Startstatus: Klant heeft in verleden meerdere claims afgewimpeld -Kodakone, Leeway, RYDE, Kintzing-, die zijn gebundeld.
Verweer: Tegenvoorstel gedaan om snel op te lossen, aangegeven dat er gegevens ontbreken en dat er tijd nodig is om te onderzoeken of alle beweerde inbreuken daadwerkelijk inbreuken zijn.
Verloop: In afwachting van reactie.

Claim 23: Foto ANP.
Jurist: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders
Startstatus: Klant heeft niet gereageerd op brieven van Permission Machine.
Verweer: Vordering afgewezen omdat bedrag gederfde inkomsten niet klopt.
Verloop: In afwachting van reactie.

Uiteraard zijn de zaken die ik zie gekleurd. Mensen kloppen natuurlijk alleen maar bij mij aan als ze ervan overtuigd zijn dat de claim onredelijk is. Wat niet altijd zo is en soms kan ik ze dan ook niet helpen.

Mijn indruk tot nu toe is dat juristen misbruik maken van ons rechtssysteem. In civiel recht wordt er lijdelijk geoordeeld. Dit betekent dat als je een punt niet gemotiveerd betwist dat ervan uitgegaan wordt dat het klopt. De meeste mensen voeren vooral aan dat er geen opzet in het spel was en de juristen gaan dan daarover in discussie. Wel/niet opzet doet er echter niet toe bij een inbreuk op auteursrecht. Het is een onrechtmatige daad en je moet de ontstane schade vergoeden.
Verder valt me op dat Visual Rights Group (voorheen Permission Machine) veruit de vriendelijkste en de netste is. Ze reageren altijd beleefd, vallen niet aan op de persoon, hebben de voordeligste "tarieven" en intimideren niet met gevangenisstraf en oplopende (proces)kosten. Verbijsterend om te zien hoe advocaten, die toch een eed afgelegd hebben, zo onbeschoft geld komen eisen.

Mijn eindeloze reeks artikelen over fotoclaims met een kleine bijdrage sponsoren? Klik hier.
De strijd tegen auteursrecht-trollen steunen? Teken en verspreid de petitie!

2 opmerkingen:

 1. Heb laatst ook zoiets gehad via Permission Machine, gratis foto's van Pixabay welteverstaan!

  Maar in de kleine lettertjes van sites zoals Pixabay staat dat hun nooit verantwoordelijk zijn voor wat dan ook. Navraag gedaan, Pixabay geeft alleen dat de frauduleuze uploader verwijderd is. Geen reactie verder.

  Ik ga vanaf nu daarom alleen nog kopen via shutterstock, dreamstime etc.

  Je moet trouwens altijd reageren, legitieme claim of niet. Altijd bezwaar aanmaken indien mogelijk. Bij geen bezwaar loop je (volgens mij, weet het niet zeker) kans dat rechter de claim automatisch toekent aan de eiser.

  Na enig zeuren en heel veel heen en weer mailen uiteindelijk deal gemaakt met Permission machine voor 200 euro. Voelt alsnog niet fair maar moeite niet waard en ben je er maar weer vanaf. Wel altijd onderhandelen dus!

  Dit bedrag kan ik juridisch gezien terug claimen bij Pixabay maar ook de moeite niet waard...

  Pas dus op met gratis foto's is mijn mening.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Soms doen de rechthebbenden dat zelf, foto's publiceren op plaatsen waar ze makkelijk vanaf te halen zijn. En wat ook gebeurt is dat beeldbanken opgekocht worden. De nieuwe eigenaar jaagt achter alles aan omdat mensen meestal toch niet meer weten waar ze de foto jaren geleden vandaan hadden.

   Verwijderen