Belastingdienst BTW

Blog over mijn verbazing hoe inefficiënt en gebruiksonvriendelijk het belastingsysteem inzake de BTW werkt voor ondernemers gevonden... Foto's niet.

Ik heb meerdere ondernemers over hetzelfde euvel horen klagen.

Het blog was al zo goed als af. Ik wachtte alleen nog op de uitkomst en ben het vergeten. Zoals er hier tientallen blogjes onaf liggen te verstoffen...


Zoals uitgeschreven in december 2020:

Verschrikt werd er aan me gevraagd of een naheffingsaanslag BTW klopte.
Ik las de kleine lettertjes en concludeerde dat alleen de boete van €68,- enigszins terecht was.

Wat was er gebeurd?
De ondernemer had netjes de BTW uitgerekend en op tijd betaald maar was vergeten de aangifte door te zetten naar de belastingdienst. De eerste keer dat dit gebeurde, een hapering van de aangifte-software wellicht, maar goed, regels zijn regels en blijkbaar mag de belastingdienst dan gelijk een boete opleggen van €68,- voor het niet doen van de aangifte.

Wat je dan verwacht:
Systeem ziet een betaling van de BTW en ziet dat de aangifte ontbreekt. Systeem stuurt brief dat de aangifte ontbreekt met een boete wegens niet doen van aangifte.

Wat de belastingdienst doet:
Systeem ziet een betaling van de BTW en ziet dat de aangifte ontbreekt. Systeem maakt een te hoge schatting (25% hoger dan gebruikelijk voor deze ondernemer), en stuurt een naheffingsaanslag. Met een boete voor het niet doen van aangifte én een boete voor het niet betalen van het te hoog geschatte deel.
Het reeds betaalde bedrag wordt meegenomen in de berekening van de boete maar niet verrekend met het te betalen bedrag. Waardoor deze ondernemer een hartverzakking kreeg van wat hij moest betalen; 2 boetes en 125% van de kwartaalaangifte.

Aangifte daarna alsnog ingediend. Je verwacht dan dat de schatting automatisch gecorrigeerd wordt en de betaalboete ingetrokken. Maar nee. Er kwam een nieuwe brief waarbij het reeds betaalde bedrag verrekend is met de te hoge naheffingsaanslag. Navraag leert dat je bezwaar moet indienen als je het te hoog geschatte deel (met de boete voor het niet betalen van dit te hoog geschatte deel) niet wilt betalen anders krijg je een betaalherinnering met wederom een boete. Betaal je de naheffing, dan zal het bedrag vanzelf na verloop van tijd weer terug gestort worden als het goed is.

Het is een logica die ik niet kan volgen:

 • Waarom een schatting doen als er een bedrag binnengekomen is met het juiste kenmerk?
 • Waarom een schatting doen die 25% hoger ligt dan het gebruikelijke bedrag?
 • Waarom een boete opleggen voor het niet betalen van het te hoog geschatte deel? Een bedrag dat de ondernemer pas voor het eerst ziet op de naheffing? Waarvan hij niet kon weten dat hij het verschuldigd was?
 • Waarom is het reeds betaalde bedrag niet verrekend met de naheffing?
 • Waarom moet de ondernemer bezwaar aantekenen en wordt de naheffing niet automatisch gecorrigeerd zodra de aangifte gedaan is?
Op deze manier kost het de belastingdienst onnodig veel brieven en de ondernemer tijd en ergernis. Deze ondernemer zal niet de enige zijn, het zijn drie kleine dingetjes in het automatische systeem en ik dacht laat ik dat als tips doorgeven aan de belastingdienst middels een officiële klacht:
 • Stuur geen naheffing BTW met een schatting als er een betaling is binnengekomen en deze betaling niet afwijkt van wat gebruikelijk is.
 • Verreken het te betalen bedrag op een naheffing met het reeds betaalde bedrag.
 • Corrigeer een geschatte naheffing zodra de aangifte gedaan is.
De belastingdienst belde n.a.v. mijn klacht:
"Zo werkt het systeem. We doen het al 40 jaar zo. We kunnen toch niet controleren of het betaalde bedrag klopt? U moet bezwaar aantekenen, geen klacht indienen. Als het zo makkelijk als u zegt was het allang aangepast."

Zucht.

Tot zover had ik het december 2020 uitgeschreven. Met de bedoeling het af te maken als het afgerond was. Dat was pas 3 maanden later en toen ben ik het vergeten.

De ontvangen brieven:
 1. Naheffing van 125% kwartaalbedrag BTW + 2 boetes.
 2. Mededeling dat reeds betaalde bedrag BTW in mindering wordt gebracht op de naheffing.
 3. Brief reactie op klacht (daarna nog mails en telefonisch contact).
 4. Kennisgeving dat de omzetbelasting is verminderd met het te hoog geschatte gedeelte.
 5. Kennisgeving dat de boete voor te weinig betalen wordt ingetrokken.
 6. Mededeling dat er nog een bedrag openstaat.
 7. Uitspraak bezwaarschrift, de boete voor het niet op tijd indienen van de aangifte blijft staan.