Parkeerbon

O wat een ergernis, een bon, terwijl ik gewoon parkeergeld had willen betalen.
De ergernis werd nog groter toen ik de naheffingsaanslag per post ontving. Groot genoeg om tijd te verspillen aan een ambtelijk bezwaarschrift:


Gemeentebelastingen Rotterdam

Bergschenhoek 7 september 2011


Geachte heer, mevrouw,

Bij deze teken ik bezwaar aan tegen de door u aangeboden mogelijkheid om bezwaar te maken.

Ik ben het uiteraard niet eens met de naheffingsaanslag parkeerbelasting die u mij opgelegd heeft. Maar daar richt dit bezwaarschrift zich niet tegen.

Ik maak bezwaar tegen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen:
1. In bijgevoegde folder staat dat de termijn voor het indienen van het bezwaarformulier tot zes weken is na dagtekening van de oorspronkelijke naheffingsaanslag. Echter het duplicaat met het bezwaarformulier heb ik pas NA deze termijn mogen ontvangen.
Op de oorspronkelijke naheffingsaanslag staat dat ik op korte termijn het duplicaat zal ontvangen met daarin het bezwaarformulier. Het is niet juist van u om het duplicaat pas na de termijn van 6 weken te versturen.

2. Er zijn vele redenen te bedenken waarom iemand de oorspronkelijke naheffing niet of niet leesbaar heeft ontvangen; natgeregend, gepikt door een andere handige foutparkeerder, auto gestolen, niet gezien en weggewaaid bij gebruik van de ruitenwissers enz. Het is niet juist om de termijn om bezwaar aan te tekenen te baseren op de datum van de oorspronkelijke naheffing. Dat zou de datum van het per post nagestuurde duplicaat moeten zijn.

3. Bezwaar heeft volgens u geen zin in het geval van overmacht. Ook dat is niet juist. Uitzonderingen bevestigen de regels. Er zullen altijd situaties bestaan waarbij ten onrechte een aanslag wordt opgelegd.

In afwachting van uw antwoord,