Heffing 2013, brief 4 #zucht

En dat gaat maar door bij het HBD, deel 4. Voor eerdere brieven zoek op HBD in dit blog.

Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Financiële administratie
hbd@heffing.info

Betreft: registratie XXXX
Uw herinnering dd 25-1-2014 op notanummer XXX

Bergschenhoek, 3 februari 2014


Geachte heer of mevrouw,

Tot mijn grote verbazing ontving ik vorige week een herinnering voor de heffing 2013. Ik heb u n.a.v. uw eerdere herinnering van 16 november 2013 al laten weten dat de opgelegde heffing niet correct was en uw herinnering niet klopt.

Ik heb namelijk bezwaar aangetekend tegen de heffing over 2013. De wettelijke termijn om te reageren op dit bezwaar heeft u overschreden waarop ik aangegeven heb dat uw besluit niet ontvankelijk is. Bovendien klopte uw besluit op mijn bezwaar niet. Reden voor mijn bezwaar was ondermeer dat u niets doet voor webwinkels. U heeft niet voldoende kunnen onderbouwen dat u wèl wat doet voor webwinkels.

In uw schrijven van 3 december 2013 schrijft u letterlijk; "Uit uw website www.artoek.nl in mij gebleken dat de feitelijke situatie binnen uw onderneming onder de werkingssfeer van het HBD valt".
Als ik kijk naar uw werkingssfeer; de nieuwsbrieven die u verstuurd, uw site, het informatiepunt www.oneerlijkeconcurrentie.nl, dan zie ik echt NIETS voor webwinkels. U richt zich op fysieke winkels.

U schrijft op 3 december 2013 tevens dat ik nagelaten heb om binnen zes weken bij de rechter in beroep te gaan tegen uw besluit.
U denkt toch niet dat ik voor een bedrag van € 110,- naar de rechter stap hè?
Voor een te laat genomen, niet kloppend, besluit uwerzijds.
Dat u nu gaat invorderen met een dwangbevel is buiten proportie. U heeft afgelopen jaren meerdere keren wettelijke termijnen overschreden, tot 1,5 jaar aan toe. Ik had zelfs nog een kleine dwangsom kunnen opeisen.

Ik ga er vanuit dat het, volgens u openstaande, bedrag kwijtgescholden wordt.

Martine Bakx XXXX

Tevens gepubliceerd op mijn blog www.kijkenietkope.nl