Dreiging dwangbevel HBD

Ik heb inmiddels 2 brieven en 4 mails mogen ontvangen van de gerechtsdeurwaarder met de dreiging van een dwangbevel. Zie mijn vorige post over dit onderwerp.

Mijn antwoord van vandaag op de laatst ontvangen mail.

Geachte heer of mevrouw XXX,

In antwoord op uw schrijven dd 10 april 2014:

Alleen de brieven en de emails die ik zelf geschreven heb staan op internet. Ik heb dat steeds gemeld. Behalve de 3 laatste kattebelletjes. Die heb ik als update onder een eerder schrijfsel gezet. In de veronderstelling dat inmiddels bij u bekend zou zijn dat ik mijn schrijfsels inzake HBD 2013 op mijn blog zet.

Ik heb u eerder aangeboden de incassokosten te betalen om in 1x van dit geneuzel af te zijn. Op dit aanbod bent u niet ingegaan en is daarom ingetrokken.
Nee, ik vind het niet logisch dat er incassokosten in rekening gebracht worden voor een betwiste vordering waarbij aangegeven is dat deze niet betaald gaat worden. Bij deze teken ik alsnog bezwaar aan tegen de incassokosten.
Ik heb inmiddels ook meer tijd in deze zaak gestoken dan me lief is.

U schrijft; "Een ondernemer mag tot zes weken na de heffing schriftelijk bezwaar maken anders is de vordering onherroepelijk." Ik heb schriftelijk bezwaar gemaakt binnen zes weken. De vordering is daarmee niet onherroepelijk.

Ik weet dat uw opdrachtgever bij wet gemachtigd is om een dwangbevel te mogen uitvaardigen. Doch daarvoor moet de juiste procedure gevolgd zijn. En dat is niet het geval. Uw opdrachtgever heeft ondermeer buiten de wettelijke termijn gereageerd op mijn bezwaar. En uw correspondentie met verschillende uiterste betaaldata is onduidelijk.

Ik heb nooit betwist dat ik een detailhandel ben. Ik betwist dat uw opdrachtgever de belangen van ONLINE detaillisten behartigt. Uw opdrachtgever is o.a. initiatiefnemer in deze geweest; http://twinklemagazine.nl/nieuws/2013/07/detailhandel-nederland-is-oneerlijke-concurrentie-webwinkels/

Zoals u kunt lezen in het door u geraadpleegde handelsregister heb ik jarenlang de heffing HBD wèl betaald. De door HBD, TE LAAT, opgelegde heffingen van 2011 en 2012 heb ik eind 2012 betaald omdat HBD zou verdwijnen. Dat HBD toch niet verdwenen bleek en zelfs de prijzen stevig heeft verhoogd was de spreekwoordelijke druppel.

U heeft best veel geschreven in uw mail van 10 april. Doch ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag hoe hoog de bijkomende kosten zijn. De bijkomende kosten voor een dwangbevel bedoel ik hiermee.

U vraagt mij welke optie mijn voorkeur heeft en tegelijkertijd geeft u aan dat u niet verder wilt corresponderen. Ik kan u zeggen, geen van de opties heeft mijn voorkeur. En ik vind het inmiddels wel welletjes zo. Dit is mijn 5e reactie. Op 6 (!) schrijfsels uwerzijds. Mocht u mij blijven lastigvallen dan dien ik een klacht in bij de Nationale ombudsman.

Zoals eerder gemeld, de vordering klopt niet. En ik ga ervan uit dat afgezien wordt van een dwangbevel.

Tevens gepubliceerd op mijn blog.

Martine Bakx h/o Artoek
www.artoek.nl

Wat een gezeur allemaal hè? Ik heb even overwogen bij de eerste brief van de gerechtsdeurwaarder om alsnog te betalen. Omdat ik voor dit bedrag geen zin had om de strijd aan te gaan. Maar er zijn grenzen.....
En dan sluiten ze ook nog steeds af met "hoogachtend" en/of "vriendelijke groet". Daar kan ik me nu echt niets bij voorstellen. Het zal je vak maar wezen.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen. Ik hoor zo hier en daar de merkwaardigste verhalen. Mensen die via een dwangbevel gedwongen worden om de heffing te betalen voor jaren dat ze al uitgeschreven waren bij de Kvk. Mensen die hobbymatig een webwinkel hebben met € 200,- jaaromzet die gedwongen worden de heffing te betalen. Dreigen met politie en openbreken van de opslag als er niet betaald wordt. Het niet reageren door HBD op ingebrekestellingen vanwege te laat reageren op bezwaren. Enz. enz.

Wordt vervolgd!