Ze blijven maar schrijven

De gerechtsdeurwaarder blijft maar schrijven en dreigen met een dwangbevel. Mijn reactie op nummer 7.

Geachte heer of mevrouw ###,

Met stijgende verbazing heb ik uw mail dd 24 april gelezen.

Mijn mail van 18 april met zoals u dat noemt onjuiste veronderstellingen, heeft u niet kunnen weerleggen met feiten. Noch heeft u mij kunnen overtuigen dat de in rekening gebrachte incassokosten wèl correct zouden zijn. Dat heeft niets met tunnelvisie te maken.

U vraagt om een kopie van mijn bezwaar op de heffing 2013. Ik leid hieruit af dat u niet beschikt over het dossier HBD/Artoek. Onvoorstelbaar dat u zonder dossier mij al meerdere malen heeft gesommeerd. Zelfs al een laatste maal gesommeerd.
Ik leid uit uw vraag ook af dat u mijn eerste schrijven (zie http://www.kijkenietkope.nl/2014/03/gerechtsdeurwaarders-voor-de-heffing-hbd.html ), gericht aan uw bedrijf, niet gelezen heeft. En dat, terwijl u mij beschuldigt van het niet lezen van correspondentie.
Hier (zie http://www.kijkenietkope.nl/2013/04/beste-hbd.html ) kunt u mijn bezwaar vinden. Ik zal het bezwaar tevens forwarden per mail.

De heffing 2011 is eind 2012 aan mij gefactureerd. U mag dat "op tijd" vinden. Dat heeft verder geen gevolgen voor deze zaak, deze zaak gaat namelijk over de heffing 2013.
Het klopt wel degelijk en het is onderbouwd dat HBD niet juist heeft gehandeld inzake deze vordering. De datum van de uitspraak op mijn bezwaar staat zwart op wit en is buiten de wettelijke termijn.

Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag wat de bijkomende kosten zijn van een dwangbevel (dit is de 3e keer dat ik hem schriftelijk aan u stel).

Dit is mijn laatste reactie op schrijven uwerzijds.
Uw laatste brief, met onheuse beschuldigingen en waaruit blijkt dat u niet eens beschikt over het dossier, kan ik niet serieus nemen als zijnde van een gerechtsdeurwaarder.
Ik heb genoeg van het steeds in herhaling moeten vallen.

Samengevat:
De heffing 2013 klopt niet en betaal ik daarom niet. Ik heb daar op tijd bezwaar tegen aangetekend. HBD heeft te laat gereageerd op dat bezwaar. Bovendien klopt de uitspraak op mijn bezwaar niet. Alles valt na te lezen op mijn blog. Ook deze brief.
Uw opdrachtgever kan geen automatisch dwangbevel uitvaardigen. Daarvoor had de juiste procedure gevolgd moeten zijn.


Martine Bakx h/o www.artoek.nl

Nou eens kijken of het me lukt om niet meer te reageren.