Beslissing op bezwaar heffing HBD 2013

Op 3 april 2013 heb ik bezwaar gemaakt tegen de heffing HBD 2013. Op 20 augustus is er beslist op dit bezwaar. Met dank aan www.hbdwegermee.nl hier mijn antwoord daarop:

Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Afdeling bezwaarschriften XXX
Postbus 90756
2509 LT DEN HAAG

Betreft: registratie XXX
Beslissing op bezwaar heffing 2013


Bergschenhoek, 28 augustus 2013

Geachte heer of mevrouw XXX,

Ik heb uw brief van 20 augustus 2013 met de beslissing ONGEGROND op mijn bezwaar heffing 2013 (verzonden 3 april 2013) ontvangen. U heeft niet tijdig beslist en daarmee is uw besluit niet ontvankelijk.

Tevens stel ik u in gebreke wegens het niet behandelen van mijn verzoek tot terugvordering van de betaalde heffingen in 2011 en 2012 in diezelfde brief.
Ik verzoek u om alsnog binnen twee weken vanaf nu (28 augustus 2013) te reageren op mijn verzoek. Mocht u niet binnen de gestelde termijn reageren dan is het HBD automatisch en van rechtswege een dwangsom verschuldigd aan ondergetekende. Elke dag na die twee weken, tot aan maximaal 42 dagen, is het HBD het wettelijk vastgestelde bedrag aan ondergetekende verschuldigd.

Martine Bakx XXX

Tevens verstuurd per mail aan hbd@heffing.info en gepubliceerd op mijn blog www.kijkenietkope.nl

Update 25 november; brief 3