Heffing HBD 2013, brief 3

Hoofdbedrijfschap Detailhandel
Financiƫle administratie
hbd@heffing.info

Betreft: registratie XXX
Uw herinnering dd 16-11-2013 op notanummer XXX


Bergschenhoek, 25 november 2013

Geachte heer of mevrouw,

Op 16 november 2013 heb ik een herinnering ontvangen voor de heffing 2013.
Deze herinnering klopt niet en wel hierom:

De factuur voor deze heffing heb ik 30 maart 2013 ontvangen.

Ik heb op deze heffing op 3 april 2013 bezwaar aangetekend. Met tegelijkertijd het verzoek de betaalde heffingen over 2011 en 2012 te retourneren.

Op 20 augustus 2013 heeft u geantwoord dat mijn bezwaar ongegrond was. Uw argumenten overtuigden mij niet. Tevens was uw uitspraak te laat. Namelijk niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken.

Op 28 augustus 2013 heb ik u gemeld dat uw besluit op mijn bezwaar niet ontvankelijk is. Met tevens de vraag om te reageren op mijn verzoek de heffingen van 2011 en 2012 te retourneren.

Uit uw schrijven van 16 september 2013 leid ik af dat u veronderstelt dat ik nogmaals bezwaar maakte. Dat is niet zo.
Tevens geeft u aan dat ik te laat bezwaar heb gemaakt tegen de heffingen 2011 en 2012. U schrijft zelfs "meer dan ruimschoots verstreken".
Doch de heffingen over 2011 en 2012 waren in eerste instantie foutief en de juiste nota voor beide heffingen heb ik pas in november 2012 mogen ontvangen. Ook hier was de wettelijke termijn uwerzijds om te reageren op mijn bezwaar overschreden, voor 2011 zelfs meer dan 1,5 jaar. Desondanks heb ik de heffingen betaald. Om van het gezeur af te zijn en omdat u zou verdwijnen.
Pas bij het ontvangen van de aanslag van 2013 realiseerde ik me dat u niet verdwenen bent.

Daarom verzoek ik u nogmaals om mij uit uw register te verwijderen.

Ik heb jarenlang de heffing betaald. Omgekeerd heeft u niets, maar dan ook helemaal niets, gedaan voor mij als webwinkel. U richt zich op fysieke winkels.


Martine Bakx
XXX