Waarom links klappen krijgt

Ik ben een beelddenker en kan links en rechts niet uit elkaar houden. Volgens mij worden die termen voornamelijk gebruikt om de ander te duiden. Ben je rechts, dan deugt links niet en omgekeerd.

Maar ik ga toch weer eens proberen een stukje duiding te geven. De financiële ongelijkheid is door corona fors toegenomen. Met de boomers met een goedbetaald vast arbeidscontract en het grootkapitaal als grote winnaars.

Het grootste manco van vakbondlinks momenteel is dat ze het bedrijfsleven van alles de schuld geven en overal voor willen laten opdraaien. Vakbondlinks heeft met de WWZ en WAB gezorgd dat de vaste oproep-, inval- en seizoenskracht volledig zijn verdwenen. Met 2 jaar doorbetalen bij ziekte, ontslagbescherming en transitievergoedingen doen werkgevers er namelijk alles aan om te voorkomen dat ze mensen vast in dienst moeten nemen. Vakbondlinks denkt dat op te lossen door tijdelijke contracten vaster te maken wat resulteert in nóg meer ZZPers en uitgebuite arbeidsmigranten.

Het MKB en ZZPers bloeden leeg door de opgelegde corona-maatregelen. Inkomsten vallen weg en vast personeel moet 100% doorbetaald worden.


En wat roept vakbondlinks in coronatijd? Minimumloon moet naar €14,-! Het bedrijfsleven moet gaan meebetalen aan WW. De winstbelasting moet omhoog. Laten we het aantal ZZPers en uitzendkrachten terugdringen, iedereen een vast contract! Meer loon voor de zorg en de leraren. Thuiswerkvergoeding! Coronabonus! Betaald coronaverlof voor ouders. De rijken zwaarder belasten! Kom niet aan de WW-uitkering.

Wie komt er op voor werkend Nederland zonder vast arbeidscontract?

Corporate-rechts valt eveneens veel te verwijten. Het deelt subsidies uit en geeft belastingvoordelen aan het bedrijfsleven. Voor de werkgelegenheid. Om vaste banen te redden. Om investeerders te trekken. Subsidies en voordelen die voornamelijk bij het grootbedrijf terechtkomen. Welkom in belastingparadijs Nederland.

Een MKBer betaalt in Nederland meer belasting dan een aandeelhouder van het grootbedrijf.
Winstbelasting + belasting box 2 > winstbelasting + dividendbelasting.
Rekensom met tarieven 2020:
16,5% + 26,25% = 38,42% > 25% + 15% = 36,25%*
Tel daarbij op dat het grootbedrijf vaker winstbelasting ontwijkt, meer gebruikt maakt van belastingvoordelen èn corporate-rechts de dividendbelasting wilde afschaffen...

Domrechts is niet dom. Domrechts heeft domlinkse kiezers getrokken door buitenlanders, klimaat en de corona-maatregelen als oorzaak aan te wijzen van financiële ellende.  

O, het kan allemaal zo eenvoudiger en eerlijker:

  • Schaf vaste arbeidscontracten af en maak een fatsoenlijk arbeidscontract voor iedereen.
  • Vervang de winstbelasting door een winstuitkering voor werknemers.
  • Schaf subsidies voor het bedrijfsleven af. De overheid is er niet voor het bedrijfsleven. De overheid is er voor sociale zekerheid, zorg, onderwijs, infrastructuur. Subsidies als NOW zouden rechtstreeks naar de werknemer moeten gaan.
  • Vervang het toeslagencircus met de armoedeval, het uitkeringsstelsel met de kostendelersnorm en de participatiewet door een uitkeerbare belastingvrije voet. Voor de chronisch zieke wat hoger, voor de student wat lager. Je betaalt inkomstenbelasting over elke euro die je verdient, de belastingvrije voet is immers al uitgekeerd.
  • Trek de inkomstenbelasting voor werk en winstuitkering gelijk. Inkomsten zijn inkomsten. Inkomsten uit arbeid zijn momenteel zwaarder belast dan inkomsten uit aandeelhouderskapitaal (box 2 en dividend).

Hop, hop, hop progressieve middenpartijen, er is werk aan de winkel!


In dezelfde serie is verschenen:

Cashen op de beurs

Borstlap en hoe het anders kan

De zieke en verziekte arbeidsmarkt

De BV Nederland

En nee, ik ga de politiek niet in. Ik moet gewoon af en toe mijn hoofd leeg maken en mijn ergernis kwijt over zoveel financieel onbenul bij onze bestuurders.

* Ik ga geen moeite doen uit te leggen hoe je dit berekent :-). Simpel optellen is in ieder geval niet goed. Er gaat eerst winstbelasting af en over het deel dat overblijft gaat vervolgens weer belasting af.