Ons geldstelsel

Afgelopen week was ik in het kunstmuseum Den Haag bij: De ontrafeling van ons geldstelsel van FTM. Wat ik daarvan wil onthouden (en dus hier opschrijf) zijn de huidige pijnpunten en de mogelijke oplossingen die werden aangedragen. Het was goed om te zien dat zovelen zich zorgen maken en hiermee bezig zijn!


  1. Ongelijke toegang tot liquiditeit. Hoe meer je bezit, hoe makkelijker en goedkoper je geld kunt lenen. Om te investeren in vastgoed, aandelen enzovoort, activiteiten waar je nog meer geld mee kunt verdienen.
  2. Private winsten, publieke lasten. Winsten worden uitgekeerd aan bestuurders en aandeelhouders, in moeilijke tijden is er geen appeltje voor de dorst en springt de overheid bij.
  3. Ineffectieve monetaire instrumenten. Monetaire instrumenten zijn bijdrukken van geld, rente wijzigen, opkopen van leningen en helicoptergeld. 
  4. De dominantie van het financieel rendement. Als geld verdienen het doel is, dan komen mensen, natuur, klimaat, dieren op de tweede plaats. Maatschappelijk rendement is momenteel ondergeschikt aan financieel rendement.
  5. Sterke schouders, lage lasten. Ons belastingstelsel is ingericht op bescherming van vermogen. Arbeid is veel hoger belast.
  6. Gebrek aan verantwoordelijkheid. Het huidige systeem is gebaat bij het in stand houden ervan.

En dan de drie mogelijke oplossingen, gepresenteerd door:
  • Martijn Jeroen van der Linden: Schrappen van de balans (bezittingen en schulden) van burgers en bedrijven bij bank en overheid. Bij de bank staat het saldo dat je hebt. Buiten de bank om kun je geld uitlenen, aandelen kopen etc.
  • Carlijn Kingma: Democratisch beheer van ons geldstelsel. Een burgerraad beslist over belastingen, uitgaven enzovoort.
  • Thomas Bollen: Elke community zijn eigen munt. Waardoor geld weer een ruilmiddel wordt.

In de loop der jaren heb ik af en toe mijn zorgen over het geldstelsel en hoe het anders zou kunnen uitgeschreven. Dit is een mooie plek om de verzameling* bij elkaar te zetten:
And last but not least mijn archief op Fotoclaim.nl. Overheid laat handhaven auteursrechten over aan private partijen en de rechterlijke macht blijkt met deze partijen verweven. Het huidige rechtssysteem is gebaat bij het in stand houden ervan, goed voor de werkgelegenheid. Een verdienmodel waar de maatschappij een hoge rekening voor betaalt.

* Niet volledig, ik weet ook allemaal niet meer wat ik ooit geschreven heb. Ik zal aanvullen als ik weer wat tegen kom.